Blog Bedřicha Ščerbana
12.12.2018 21:21
Chuť moci a privilegované postavení v novinářském světě.

K pochopení podstaty a důvodu článku od slečny Streichsbierové je nutná krátká sondáž do minulosti. Dukla Jihlava je mediálně velmi cenný zdroj informací. Je proto výhodou mít tam svého zpravodaje. To byl případ novinářky MF DNES a iDNES slečny Streichsbierové. Pracovala na Dukle jako PR a zároveň pro MF DNES a iDnes. Rozhodovala o tom, komu a kdy pustí informace, tedy i do konkurenčních novin. Velká výhoda mít vše z první ruky a ovlivňovat informační tok ke konkurenci. Když musela Duklu opustit, redakce MF DNES tak přišla o tento zdroj informací, exklusivitu. Druhá výhoda je finanční. Za stejnou nebo podobnou práci (článek, nebo osa článku, se dá použít na webu i v novinách) inkasujete odměnu dvakrát. Jste placen za stejnou, nebo velmi podobnou práci, ze dvou zdrojů. Jak moc to bylo pro ni cenné, mi potvrdila i slova na rozloučenou. Ve zkratce řečeno mi bylo naznačeno, že mne sestřelí z funkce jednatele.

Následovala řada událostí a tendenčních článků. Vše najdete na předchozích stránkách mého blogu. Rozumím tomu, ta exklusivita a chuť moci, postavení v rámci novinářského světa, kdy jste někdo a rozhodujete o informacích. To vše jsem jí a MF DNES (iDNES) já a Dukla sebrali. Jak to bylo cenné, ukazoval v minulosti i případ vstupů na náš server na „zapůjčené heslo“ redaktory MF DNES a iDnes, aby mohli sledovat dění v klubu, když už neměli exklusivní přístup v podobě práce redaktorky v redakci Dukly. Nelze tedy vynechat jedinou příležitost poškodit a očernit Duklu, či mou osobu. Pomsta je sladká.

A to je cítit i z nejnovějšího článku o přestupu Petra Šidlíka. Zastavovali mne lidé na ulici, volali mi ti, kteří na mne mají kontakt. Neví tolik o zákulisí vztahů mezi mnou a novinářkou, resp. jihlavskou redakcí. Přesto měli vždy dvě stejné připomínky. „Proč se tak autorka snažila dotlačit Petra Šidlíka k hanlivému výroku proti Dukle, či tobě? Proč redakce dovolila takovýto tendenční článek vydat?“ Odpověď je výše, v předchozích odstavcích.

V článku je opomíjen základní fakt. Petr Šidlík měl uzavřenou několikaletou smlouvu platnou ještě na sezónu 2018/2019. Tlačil přes svého agenta na odchod. Já s hráčem nikdy o odchodu nejednal. Uvolnit jsem ho nechtěl. Do týmu s ním bylo počítáno. Když jsem situaci vyhodnotil tak, že už nemá cenu odmítat uvolnění a je lepší jednat, chtěl jsem, a je to i mou povinností, vyjednat co nejlepší podmínky pro Duklu. Je důležité ale zdůraznit, že s nedodržením platné smlouvy ze strany hráče jsem nemusel souhlasit.

Jakákoliv zmínka o souvislostech s tabulkami a dalších věcech je irelevantní. Tohle ale tak zkušená novinářka, která řadu let pracovala přímo v klubu, zná dobře poměry v hokeji, velmi dobře ví. To se jí ale nehodilo, takže to tendenčně opominula. Ve fotbalovém světě se často zmiňuje, za jakou rekordní částku hráč přestoupil. Hokej není fotbal na přestupním a ekonomickém poli. Přesto je to v zásadě ten samý druh obchodního jednání o závazcích ze smluv.

Smlouva je podepsána mezi kluby. Co dalšího nevím. Kdo seděl nad jinou smlouvou a proč nevím. Ani mne to nezajímá.

Výhružka a závazek, že mne jednou „sestřelí“ je stále živá a pracuje se na ni.

Účelové vytažení starého tématu těsně před hlasování o výstavbě nové multifunkční arény v Jihlavě se nabízí.

BS

Fakta:

1. HC Dukla Jihlava a hráč měli uzavřenou smlouvu platnou ještě na sezónu 2018/2019.

2. Dvakrát jsem odmítl agentův dotaz, zda bych hráče Petra Šidlíka uvolnil ze smlouvy. S Petrem jsme 100% počítali do další sezóny.

3. Až na třetí telefonát od agenta, že Petr u nás nechce dál hrát, jsem souhlasil, že budu jednat s klubem, který má zájem o jeho služby.

4. O odchodu Šidlíka jsem nikdy nejednal s hráčem, ať přímo, či telefonicky.

5. Jednání probíhalo mezi kluby a mezi nimi je také podepsaná smlouva. Smlouva má splátkový kalendář až do poloviny roky 2019.

https://www.hcdukla.cz/clanek.asp?id=10747

17.8.2015 06:54
Kauza Kotrba bude pokračovat

Úvod:

Na začátku byl velmi ctižádostivý otec, který se rozhodl metodou biče (cukr neuznává) ze svého syna vychovat profesionálního hokejistu. Ze syna, jenž možná ani nechtěl hrát hokej. Jeho chování jako asistenta trenéra na ledě překročilo všechny hranice a musel být odvolán. Využil pak svých politických kontaktů a chtěl pořádat pět let turnaj pro vyvolené „O pohár prezidenta republiky“. Klub mu to neumožnil, a tak zkusil převrat ve vedení. Když se ani toto nepodařilo a bylo jasné, že se nepodaří vytvořit protekční prostředí v klubu pro vyvolené, přišly stížnosti. Nejznámější je ta, jenž skončila v Bruselu, na ministerstvu financí a v parlamentě. Obsah stížnosti - vytvořené podmínky pro mládež Dukly Jihlava (cca. 350 dětí).

Článek:

Když jste někde nespokojen, když tvrdíte, že špatně vychovávají Vašeho syna, mělo by Vám být umožněno odejít. To jsme učinili. Učinili jsme velmi vstřícný krok směrem k panu Kotrbovi a oproti oprávněným nárokům vyplývajícím z přestupního řádu platného snad v každém sportovním odvětví, jsme se všeho zřekli a umožnili tak registraci malého hokejisty v jiném klubu bez nároku mateřského oddílu. Tam, kde bude dle jeho otce lepší metodika, kde to bude více vyhovovat filozofii otce. Pro připomínku jaká je filozofie otce úryvky z emailů, které jsem dostal:

„Můj Matěj nyní trénuje za 4. třídu. Před dvěma lety je začal jako "rodičovský" trenér trénovat pod panem Cihlářem pan Kotrba, otec jednoho z malých hokejistů. Mám ve stejném ročníku svého syna. Je to člověk, který naprosto neovládá své emoce a okamžitě řve a případně mlátí děti. První konflikt s ním jsem měl asi před rokem, kdy mlátil při tréninku mého syna. Vyříkal jsem si to s ním v kabině a informoval jsem o tom i pana Cihláře (v té době trenér dané kategorie, pozn. autora). Od té doby už na mého syna jenom řve, ale nemlátí ho. Nejhůř je na tom jeho vlastní syn, kterého nyní mlátí během tréninků i v šatně. Na ostatní nyní již jenom řve a praští je jen "když zlobí". Tuto skutečnost jsem schopen doložit mnoha lidmi, v neposlední řadě mojí matkou, která dnes chtěla volat i policii, když byla svědkem jeho běsnění v kabině, kdy fyzicky trestal svého syna za nepříčetného řevu a pláče jeho dítěte.“

Z emailů trenérů, které jsem dostal:

Zdravím přátelé,

máme za sebou téměř 4 roky urážek, osočování, napadání, lží, zkrátka cíleného teroru ze strany osoby pana Kotrby a později i jeho blízkých, kamarádů a přisluhovačů, kterých jsme se bohužel stále nezbavili, a někteří dokonce působí v roli vedoucích mládežnických družstev.

Nevidím jediný důvod, proč se s takovým člověkem a jeho skupinou zaobírat a ztrácet týdně hodiny času jednání…….

Nic jiného v tom nebylo. Přesto se neustále objevuje účelové tvrzení, že hráč byl vyhozen pro spory otce s klubem? Kdo a proč to tvrdí? Soudní spor běží dál a v září bude další stání. Trestné oznámení podané panem Kotrbou i jménem pana Buzka je nadále prošetřováno. Podle informací chystaná mediální kampaň bude spuštěna. Takže je vidět, že tento úkon z tohoto hlediska by neměl žádný smysl. Naopak. Fakta mluví jednoznačně jinak. Kdyby to byla pravda, proč mládež nesouhlasila se vzetím hráče zpět výměnou za stažení soudní žaloby a stažení trestního oznámení? Proč nesouhlasila se zařazením do tréninkového procesu výměnou za stažení připravované mediální kampaně? Proto, že to nebyl důvod úkonu.

K té chystané mediální kampani. V lednu tohoto roku jsem dostal informaci, že se shání finanční krytí pro mediální kampaň. V červnu mi to potvrdila osoba, která u toho na začátku byla. Myslím, že proběhlé události potvrdily pravdivost těchto informací. Nyní se chystá další kampaň.

Údajně je připraveno potvrzení o psychické újmě, je natočen videoklip. Přitom zde již existuje spolek, jenž deklaruje možnost tréninků podle nejnovějších tréninkových metod a garanta výchovy Petra Buzka. Pan Kotrba je ve vysoké funkci v tomto spolku. Ideální možnost postarat se o výchovu svého syna a dát mu hokejové vzdělání dle filozofie otce a mít tím garanci výchovy hráče pro NHL. Proč tedy takový tlak, podpořený vysokým městským politikem a jedním dalším členem zastupitelstva, u kterých získala tato skupina podporu a oporu, na nutnost zařazení malého hokejisty do tréninkového procesu Dukly? Do, jak tvrdí členové onoho spolku, metodicky špatně vedenému tréninkovému procesu se špatnými trenéry? Vždyť existují výroky: „trenér neumí ani bruslit“, „co ho naučím za hodinu na veřejném bruslení, zkazí (nahrazen mnohem vulgárnější výraz) trenér za pět minut na tréninku“.

Snad někdy zjistím odpovědi na mé otázky.

BS

23.6.2015 08:47
Z došlých emailů a sms

Emaily uveřejněny se souhlasem odesílatelů.

Dobrý den pane Ščerbane,

Včera jsem měl bohužel možnost vidět reportáž ČT, kde se kromě jiného řešila mládež Dukly a názory pánů Kotrby a Buzka. Musím se omluvit za to, že na takovéto tendenční reportáže přispívám České televizi zákonnými poplatky... Něco tak tendenčního, zkresleného a neobjektivního jsem už dlouho neviděl:( Prosím nenechte se tím odradit a pokračujte ve Vaší práci v Dukle, máte naši plnou podporu. Přeju klukům i nám fanouškům super sezónu ať se daří a vyhýbají se zranění.

S pozdravem

Daniel Čudlý

Žabonosy u Kolína

Dobrý den,

chtěl bych Vám touto cestou vyjádřit podporu ve všem co děláte. Myslím, že patříte mezi málo lidí, kteří se nebojí vyjádřit svůj názor na dění v českém hokeji v TV pořadech a tak mám takový pocit, že se Vám tou včerejší reportáží mstí. Do včerejška jsem si myslel, že takovou reportáž může odvysílat pouze komerční TV, ale dnes se zdá, že senzace je nad vší objektivitou. Jak si jinak vysvětlit, že v reportáži zazní "pouhé" dva případy a přitom název reportáže je "Výchova hokejistů v Čechách". Hned se z toho udělá velká kauza, aniž by někdo zkoumal zda se nejedná pouze o dva zhrzené rodiče. Proč se někdo nezeptal těch ostatních, jaký na to mají názor? Vše zapadá do scénáře co nejvíce poškodit český hokej a lidi, kteří se nebojí se ho zastat. Paušalizují se jednotlivé případy, přesně tak, jak se to předvádí v kauze "Růžička". A vy jste byl ten, který na to upozornil veřejně v minulých týdnech v pořadech České televize. Doufám, že se tím nenecháte otrávit a budete hájit nejen Váš klub, ale i český hokej před těmi, kteří v něm vidí jen prostředí pro své osobní zájmy. Stojím za Vámi a myslím, že nejsem sám. Držte se.

S přáním pevných nervů

Dalibor Hakl

Brno

PS. Jinak věrný fanoušek naší Dukly.

Ad včerejší reportáž Výchova hokejistů v Čechách - nechápu, proč si rodiče stále myslí, že za sportování svých dětí nemusí platit (zvlášť pokud jde o tak nákladný sport jako je hokej). Žádné všemocné ČSTV tady už neexistuje a podmínky pro bruslení v Jihlavě jsou naprosto nadstandardní v rámci ČR, systém "výchovného" tady existoval vždycky. Z mého pohledu jsou děti pánů Kotrby a Buzka oběti nikoliv sportovního klubu, ale vlastních ambiciosních otců. Tentokrát bohužel palec dolů reportáži.

Naďa Černá

Výběr s došlých SMS

Bedo, drž se....M

Ahoj Bedřichu , řekl jsi do do TV velmi dobře .Máš podporu z Karlovych Varů. Jan Jonák, VV HC Ostrov Čerti

Bedo,ta reportaz na CT1 opet o nicem,ale tys pojmenoval veci tak,jak se maji. Chteji jit,nesouhlasi s tim co je,tak at si jdou gratis. Narozdil od Krejcirika,kterej se nesmyslne zadluzil ;o)

stránka 1 z 50 [ další ]


cheap the best replica watches in the world carryout a unbelievably upmarket high-level perplexing presents take pleasure in.gradewatches.to forum creates a number of advice meant for sit back and watch fanatics and even devotees.this is exactly provided with effective and complicated tasks best franckmullerwatches.to review repeatedly enrich the good the watchmaking arena customs.any geneva make was initially credentialed by just luxury wholesale lingerie.https://www.christiandiorreplica.ru can give you a beautiful and memorable summer impression.cheap luxury swiss https://www.salvatoreferragamoreplica.ru here.cheap www.robins.to started guidance on dinner table ceremony.
Úvodní slovo Bedřicha Ščerbana
Vážení sportovní přátelé, vítám Vás na svých osobních stránkách, které jsou vlastně reakcí na nespočet žádostí mých fanoušků, fanoušků klubu mého srdce HC Dukla Jihlava, ale i dalších lidí, kteří se zajímají o mé osobní pohledy na dění v současném hokejovém světě. Chtěl bych se zde vyjadřovat k věcem, které mě zaujmou a to nejen k těm, které souvisí s mojí prací jednatele hokejového klubu, ale i k dalším zajímavým zprávám z hokejového světa.

Rád bych také podotknul, že zde uveřejněné názory a pocity jsou pouze a jen mé osobní a nelze je spojovat s oficiálními stanovisky klubu HC Dukla Jihlava.

Věřím, že se vám mé stránky, potažmo názory, budou líbit a že se na ně budete rádi vracet. B.Š.

Blog
12.12.2018 21:21
Chuť moci a privilegované postavení v novinářském světě.

K pochopení podstaty a důvodu článku od slečny Streichsbierové je nutná krátká sondáž do minulosti. Dukla Jihlava je mediálně velmi cenný zdroj informací. Je proto výhodou mít tam svého zpravodaje. To byl případ novinářky MF DNES a iDNES slečny Streichsbierové. Pracovala na Dukle jako PR a zároveň pro MF DNES a iDnes. Rozhodovala o tom, komu a kdy pustí informace, tedy i do konkurenčních novin. Velká výhoda mít vše z první ruky a ovlivňovat informační tok ke konkurenci. Když musela Duklu opustit, redakce MF DNES tak přišla o tento zdroj informací, exklusivitu. Druhá výhoda je finanční. Za stejnou nebo podobnou práci (článek, nebo osa článku, se dá použít na webu i v novinách) inkasujete odměnu dvakrát. Jste placen za stejnou, nebo velmi podobnou práci, ze dvou zdrojů. Jak moc to bylo pro ni cenné, mi potvrdila i slova na rozloučenou. Ve zkratce řečeno mi bylo naznačeno, že mne sestřelí z funkce jednatele.

Následovala řada událostí a tendenční... [ zobrazit celý ]